Skip to content

ผลิตภัณฑ์ของเรา


การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร โดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • สวนน้ำมันปาล์ม
 • สวนทุเรียน
 • แหล่งเพาะต้นกล้า
 • ควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา
 • ควบคุมการผลิต
 • การบริหารจัดการผู้จัดส่งสินค้า
 • การใช้ระบบ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อในการควบคุมขับเคลื่อนการเกษตรให้แม่นยำ
เรียนรู้เพิ่มเติม +
การบริหารจัดการโรงสกัดและโรงงาน แบบอัตโนมัติและดำเนินไปอย่างราบรื่น
 • โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
 • โรงงานน้ำตาล
 • โรงงานทุเรียน
 • การจัดการห้องปฏิบัติการ
 • การจัดการซ่อมบำรุงรักษา
 • ใช้ระบบ IoT วิศวกรรมสิ่งต่างๆของการตรวจสอบระยะไกลโดยใช้อินเทอร์เน็ต
 • การบริหารจัดการผู้จัดส่งสินค้า
เรียนรู้เพิ่มเติม +
การวางแผนทรัพยากรองค์กร เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
 • ระบบการจัดการทางการเงิน
 • ระบบการจัดการพื้นที่การเกษตร
 • ระบบการจัดการกระจายขนส่ง
 • ระบบการจัดการผลิต
 • ระบบการจัดการบัญชีของโปรเจ็คท์
เรียนรู้เพิ่มเติม +

บริษัท เอบีเอส อินโนเวชั่น ได้สนับสนุนการพัฒนาและการเพิ่มผลผลิต ให้กับบริษัทชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรมากมาย


ร่วมงานกับ ABS Innovation

มาร่วมงานกับทีมเรา

ที่บริษัท เอบีเอส อินโนเวชั่น เราทราบดีว่าในอนาคต องค์กรของเราจะเติบโตทางด้านธุรกิจ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการเกษตร
นี่คือเหตุผลที่เราต้องการคนมีความสามารถเช่นคุณ เข้าร่วมทีมของเรา

ติดต่อเรา +

เริ่มต้นด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์เขาเรา:

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อดำเนินการสาธิตในพื้นที่ทำงาน

เราจะสาธิตให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมระบบของบริษัทเราเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนภายในธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์