Plantation Micro
Macro Program

แนวทางการพัฒนากระบวนการและเพิ่มผลผลิตในพื้นที่การเกษตร

การเลือกใช้เทคโนโลยี ช่วยให้พื้นที่การเกษตรมีข้อได้เปรียบในแง่ของ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ผลผลิตที่สูงขึ้น และความโปร่งใสของการทำงานในระยะยาว

การนำระบบโปรแกรม PMMP มาใช้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้หัวหน้างานติดตามความคืบหน้าของงาน การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และการธํารงรักษาพนักงานเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมคุณภาพ การควบคุมปริมาณ การขนส่งผลผลิต และการควบคุมหน้างาน

ระบบโปรแกรม PMMP จัดเตรียมเครื่องมือและระบบการควบคุม เพื่อเพิ่มการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นระบบ ทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อมั่นใจว่าทรัพยากรของเราอยู่ใน สถานที่ เวลาและในทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม

ระบบร่วมมือซึ่งกันและกัน ระหว่างพื้นที่ปลูกกับโรงงาน

เพื่อการควบคุมคุณภาพและความโปร่งใสของแหล่งที่มาของผลผลิต

การบริหารจัดการผู้จัดส่งสินค้า

มีการจัดการประสิทธิภาพของแต่ละซัพพลายเออร์

การกำกับดูแลและความปลอดภัย

ใช้ระบบจดจำใบหน้าของเจ้าหน้าที่

การควบคุมการผลิต

การกำกับดูแลและการควบคุมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

ควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา

บังคับให้ใช้วัฒนธรรมองค์กรของการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบ

เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลและตัวใช้งานร่วมกับระบบPMMP

แอปพลิเคชันมือถือ
IoT และ เซนเซอร์
การประมวลผลระบบออนไลน์
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ใช้ระบบที่ฝังกับตัวเครื่อง
ใช้ระบบพิกัดในแผนที่
หุ่นยนต์
โดรน และ อากาศยานไร้คนขับ
ภาพถ่ายดาวเทียม
ปัญญาประดิษฐ์

Data Driven Plantation Management

 • สวนน้ำมันปาล์ม
 • สวนทุเรียน
 • แหล่งเพาะต้นกล้า
 • ควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา
 • ควบคุมการผลิต
 • การบริหารจัดการผู้จัดส่งสินค้าค้า
 • ใช้ระบบ AI ในการขับเคลื่อนการเกษตรแบบแม่นยำ
Information Mobility
 • สรุปงานที่เสร็จแล้วโดยอัตโนมัติ
 • ข้อมูลแบบเวลาจริง ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้เร็วขึ้น
 • ระบบสามารถรวมข้อมูลภาคพื้นที่อย่างราบรื่น
Ease of Use
 • ใช้งานง่าย ในส่วนหน้าจอของผู้ใช้
 • ใช้เวลาน้อยลง ในการทำความคุ้นเคยกับระบบ
 • มีระดับการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้เหมาะกับลำดับชั้นข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด
Cost Effectiveness
 • มีความเป็นไปได้ในการคืนกำไรหลังจากการลงทุนทันที
 • ระบบออกแบบจากวิศวกรรมที่มั่นคง
 • ลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล

เริ่มต้นด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์เขาเรา:

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อดำเนินการสาธิตในพื้นที่ทำงาน

เราจะสาธิตให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมระบบของบริษัทเราเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนภายในธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์