Mill Micro
Macro Program

การบริหารจัดการโรงสกัดและโรงงานอย่างราบรื่นและอัตโนมัติ

โปรแกรมระบบ MMMP ของบริษัทเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโรงสกัดและโรงงาน ด้วยการใช้ระบบการควบคุมและการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่เครื่องที่เหมาะสม ระบบเราจะจัดเตรียมวิธีที่เข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดายในการตรวจสอบสถานะและสภาพของพื้นที่ปฏิบัติงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ข้อมูลที่สำคัญและเชิงลึกทั้งหมด ระบบของเรามีบริการให้สำหรับผู้จัดการและสำนักงานใหญ่สามารถเข้าถึงรายงานที่สร้างขึ้นในเวลาจริงได้ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับโรงสกัดหรือโรงงาน เราได้คิดค้นระบบซอฟต์แวร์จดจำใบหน้า เพื่อทำการตรวจสอบผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้าที่เข้ามาพื้นที่ปฏิบัติงานของคุณ


ประเภทอุตสาหกรรมและแนวทางแก้ไข ที่เราสนับสนุนและให้ความสำคัญคือ:

01 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
02 โรงงานน้ำตาล
03 โรงงานทุเรียน
04 การจัดการห้องปฏิบัติการ
05 การจัดการซ่อมบำรุงรักษา
06 ใช้ระบบ IoT วิศวกรรมสิ่งต่างๆของการตรวจสอบระยะไกลโดยใช้อินเทอร์เน็ต
07 การบริหารจัดการผู้จัดส่งสินค้า
การคัดเกรดและการควบคุมคุณภาพ

ระบบมีการคำนวณคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการใช้เอกสารและลดข้อผิดพลาดของข้อมูล

การควบคุมและบริหารจัดการผู้จัดส่งสินค้า

บรรลุสถานการณ์ win-win ให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ผ่านการจัดการประสิทธิภาพและการประเมินผลของแต่ละบุคคล

การควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

รายงานการตรวจจับและการตอบสนองในระยะเริ่มต้น
เพื่อแจกแจงเหตุการณ์โดยการควบคุมในช่วงเวลาสั้น

การควบคุมและกำกับการแจ้งเตือน โดยใช้ระบบ (IoT)

การสื่อสารข้อมูลแบบระยะไกลของเวลาทำงานจริง เพื่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว เวลาที่กระบวนการของพารามิเตอร์ อยู่เหนือขีดจำกัดค่าการควบคุมที่เราตั้งไว้

ควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา

ใช้ประโยชน์จากกระบวนการ TPM
(การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยทุกคน) สำหรับประวัติการซ่อมบำรุงรักษาของพื้นที่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์สำหรับ MTBF (ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการเสียหายแต่ละครั้ง)

ห้องปฏิบัติการและการควบคุมการสูญเสียน้ำมัน

ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาที่มีโครงสร้าง บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริง

เริ่มต้นด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์เขาเรา:

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อดำเนินการสาธิตในพื้นที่ทำงาน

เราจะสาธิตให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมระบบของบริษัทเราเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนภายในธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์