การบริหารจัดการสวนทุเรียน

ระบบการบริหารจัดการสวนทุเรียนโดยใช้ระบบโปรแกรม PMMP

ทุเรียนตอนนี้เป็นผลไม้ดาวรุ่ง ความต้องการพุ่งแรงสู่ตลาดต่างประเทศ และในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมในระบบการจัดการสวนของบริษัท ABS Innovationsได้พัฒนาระบบสำหรับสิ่งนี้ ซึ่งเป็นระบบการจัดการสวนทุเรียนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของโลกโดยใช้ ระบบโปรแกรม PMMP

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีคุณค่ามากต้องได้รับการดูแลและการจัดการที่เข้มงวด ซึ่งต้องจัดการกับการผลิตจนไปถึงการจัดส่งไปยังตลาดเต็มรูปแบบ ระบบของเราช่วยให้พื้นที่เพาะปลูกมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ผลผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลความสุกของผลผลิตที่เร็วขึ้น เมื่อถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการกระจายสินค้า การใช้ระบบโปรแกรม Durian PMMP ไม่เพียงแต่ช่วยให้พื้นที่เพาะปลูกสามารถติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานและการเข้างานของพนักงานเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมคุณภาพผลผลิต การตรวจสอบสภาพต้นไม้ การควบคุมศัตรูพืชและโรค การควบคุมปริมาณผลผลิต ลดปริมาณผลผลิตที่คงค้างอยู่ในสวน โดยเน้นที่สำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย


ระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบครบวงจร

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลผลิตที่ดีขึ้น เราขอแนะนำระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบครบวงจร เพื่อให้สามารถติดตามและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เพียงแค่สัมผัสบนอุปกรณ์มือถือ

ด้วยข้อมูลหลักทั้งหมดที่สอดคล้องกันเป็นแหล่งฐานข้อมูลอันเดียวกัน คุณจึงสามารถจัดการพื้นที่เพาะปลูกของคุณจากระยะไกลได้อย่างมั่นใจ

กระบวนการต้นน้ำและปลายน้ำ ของกระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบในห่วงโซ่การผลิต

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการสวนทุเรียนโดยใช้ระบบโปรแกรมของบริษัท ABS มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตภายในสวนทุเรียน โดยการจัดการและผลักดันพฤติกรรมและการปฏิบัติที่ดีของพนักงานในพื้นที่ปลูก แนวทางการควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำเต็มรูปแบบของเราสามารถบริหารพื้นที่เพาะปลูกของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงคุณภาพของผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดในขณะที่รักษาการเติบโตและการปฏิบัติอย่างยั่งยืน

เริ่มต้นด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์เขาเรา:

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อดำเนินการสาธิตในพื้นที่ทำงาน

เราจะสาธิตให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมระบบของบริษัทเราเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนภายในธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์