สวนน้ำมันปาล์ม

การให้สวนน้ำมันปาล์มสามารถผลักดันเพิ่มผลผลิตและผลกำไรที่สูงขึ้น
โดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

รายการตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท ABS มีความเชี่ยวชาญในการสร้างผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไม่ว่าด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตในสวนน้ำมันปาล์มซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้าง 12 ล้านไร่หรือประมาณ 2 ล้านเฮกตาร์ โดยการพัฒนาและระบบกลไกที่จำเป็นในการควบคุมหลักการในสวนน้ำมันปาล์มเพื่อให้ระบุว่าผู้ประกอบการจะได้รับผลตอบแทนและผลตอบแทนที่สูงขึ้นน

“การดูแลเอาใจใส่ของชาวสวน คือปุ๋ยเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของต้นปาล์ม”

ระบบโปรแกรม PMMP สำหรับสวนน้ำมันปาล์มเป็นระบบที่มีหน้าบ้านซึ่งเป็นส่วนผู้ใช้งาน และหลังบ้านซึ่งเป็นส่วนระบบการบริหารจัดการ ที่จะแปลงเอกสารฉบับพิมพ์ทั้งหมดให้เป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบนมือถือ เพื่อให้เป็นแหล่งส่วนกลางของฐานข้อมูลอันเดียวกันเวลาปฏิบัติงาน

แอปพลิเคชันมือถือ
IoT และ เซนเซอร์
การประมวลผลระบบออนไลน์
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ใช้ระบบที่ฝังกับตัวเครื่อง
ใช้ระบบพิกัดในแผนที่ ของอากาศยานไร้คนขับ
ใช้ระบบจดจำใบหน้าของเจ้าหน้าที่

สิ่งที่สำคัญของการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงเสร็จสิ้น ของการบริหารจัดการสวนน้ำมันปาล์มคือ:


การควบคุมตรวจสอบของการกู้คืนของผลผลิต

การกู้คืนและลดการสูญเสียของผลผลิตในระหว่างการตรวจสอบ โดยการรักษาความสะอาดและดูแลสวน เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของต้นปาล์ม

การประชุมและบรรยายสรุป

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมและบันทึกข้อมูลของคนเข้าร่วมก่อนเริ่มงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมการเกษตร

การควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลผลิต

ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการเก็บเกี่ยว (เมื่อถึงเวลาครบกำหนด) และบันทึกข้อมูลปริมาณของผลผลิตในพื้นที่อย่างแม่นยำ

การควบคุมเคลื่อนย้ายของผลผลิตที่คงค้าง

ลดปริมาณผลผลิตที่คงค้างอยู่ในสวน ปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้ายผลผลิตให้เร็วขึ้นเพื่อคงความสุกและให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

ควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา

ระบบจะแสดงข้อมูลการปฏิบัติจริงในพื้นที่การเกษตรของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การควบคุมศัตรูพืชและโรค และการจัดการการปลูกซ่อมต้นปาล์มอย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรมพนักงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช้บทเรียนแบบความเข้าใจในจุดเดียวกัน OPL และการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานดูแลสวน

ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานจริงของพนักงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การย้ายข้อมูลระหว่างระบบฐานข้อมูลเดิมที่ใช้อยู่

ระบบเราจะสรุปข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดจากฐานข้อมูลเดิม เพื่อให้แน่ใจว่าระบบดำเนินการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลปฏิบัติงานเท่านั้น

เริ่มต้นด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์เขาเรา:

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อดำเนินการสาธิตในพื้นที่ทำงาน

เราจะสาธิตให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมระบบของบริษัทเราเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนภายในธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์