เกี่ยวกับบริษัท ABS Innovations

เราพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการผลิตและการเติบโตของธุรกิจ

เกี่ยวกับเรา

สิ่งที่ ABS บริษัท นวัตกรรมเรามอร์คือการตรวจสอบและการบริหารการบริหารจัดการในการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและคนส่วนใหญ่สามารถควบคุมโทรศัพท์มือสมาร์ทสูงขึ้นดังนั้น บริษัท บริการลูกค้าของเราในการเปลี่ยนแปลงทางสะดวกของธุรกิจการค้าที่มีเทคโนโลยีผู้ขับเคลื่อนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นที่สำคัญที่สุดคือเรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ไม่ว่า แอปพลิเคชันทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าให้ใช้งานด้วยเหตุผลนี้ผู้ใช้สามารถนำแอปพลิเคชันของเราไปใช้ได้อย่างเจนโดยไม่ต้องผ่านการฝึก อบรมเพิ่มเติมใด ๆ

บริษัทเราสนับสนุนความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมในการทำงาน และนำเสนอการบริการที่ครอบคลุม ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการทำงานโดยตรง ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายปฏิบัติงานและการผลิต ฝ่ายการเงิน และฝ่ายไร่การเกษตร บริษัทเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเช่น Plantation Micro Macro Program (PMMP) และ Mill Micro Macro Program (MMMP) เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจการเกษตรจำนวนมาก เช่นสวนน้ำมันปาล์ม และสวนทุเรียน เพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน ระบบโปรแกรม PMMP และระบบโปรแกรม MMMP ของเราเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่รวมการทำงานร่วมกันกับ ระบบพิกัด GPS ระบบแสดงแผนที่ทางภูมิศาสตร์ และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในเวลาจริง โดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตร ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ จะช่วยธุรกิจของคุณในการบริหารจัดการต่าง ๆ และสามารถเพิ่มผลผลิตให้ธุรกิจของคุณได้

Contact us +

บริษัท เอบีเอส อินโนเวชั่น ได้สนับสนุนการพัฒนาและการเพิ่มผลผลิต ให้กับบริษัทชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรมากมาย


เริ่มต้นด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์เขาเรา:

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อดำเนินการสาธิตในพื้นที่ทำงาน

เราจะสาธิตให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมระบบของบริษัทเราเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนภายในธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์